Tin mới nhất

PC Quảng Bình: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

PC Quảng Bình: Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.

Cùng với nhiệm vụ quản lý vận hành hệ thống điện, cung ứng và kinh doanh điện năng phục vụ phát triển kinh tế, xã hội, đời sống sinh hoạt của nhân dân trong tỉnh, PC Quảng Bình còn chú trọng thực hiện tốt nhiệm vụ đảm bảo quốc phòng, quân sự địa phương trong doanh nghiệp và trên địa bàn phòng thủ tại địa phương. Tự vệ ĐL Quảng Trạch tham gia huấn luyện cùng các đơn vị khác trên địa bàn. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp, thường xuyên của Ban CHQS thành phố Đồng Hới, Bộ CHQS Quảng Bình và Hội đồng GDQP-AN của tỉnh, trong thời gian qua công tác quốc ...